Bán gấp Vũng Tàu Thu Lại Gần 7.500 Ha Nhằm Làm 359 Dự Án

No Image

Vũng Tàu Thu Lại Gần 7.500 Ha Nhằm Làm 359 Dự Án
S
shopdamvaynguhcm
Registration date 4/4/20
Sản Phẩm 0
Reaction score 0

Thông Tin Sản Phẩm
359 đất nền Bà Rịa Vũng Tàu dự định thu hồi vào năm sau phân bổ nhiều nhất tại TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, quận Phú Mỹ, còn lại ở một số thị xã khác. 253 Trong 359 Công trình đủ tiêu chuẩn lấy lại. Năm 2021, tỉnh còn có 28 Dự án đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng & diện tích 81 ha.Bà Rịa Thu Hồi Gần 7500 Ha Nhằm Phục Vụ 359 Công Trình
Lãnh đạo Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mang cuộc họp nghe Con số những dự thảo Tờ trình thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường vì kì họp cuối năm nay.

Dự thảo danh mục Dự án mang thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021 gồm 359 Dự án với diện tích đất thu hồi hơn 7.491 ha. Trong đấy, 253 Dự án đủ điều kiện thu hồi & diện tích hơn 4.300 ha; 106 Công trình chưa đủ điều kiện thu hồi, diện tích hơn 3.182 ha. Các Dự án được thu hồi phân bổ tại các địa phương gồm TP Vũng Tàu (80 dự án), TP Bà Rịa (78 dự án), quận Phú Mỹ (78 dự án), thị xã Châu Đức (19 dự án), huyện Đất Đỏ (32 dự án), quận Xuyên Mộc (30 dự án), huyện Côn Đảo (34 dự án), thị xã Long Điền (25 dự án).

Hội nghị còn có dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết ưng chuẩn danh mục Công trình đổi mục đích tiêu dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với đất rừng đặc dụng để thực hành trong năm 2021. Tổng diện tích chuyển đổi mục đích tiêu dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ & đất rừng đặc dụng sắp 81 ha để thực hiện 28 Dự án.

Trong đó, 2 Công trình thay đổi mục đích sử dụng đất ko phải đất rừng và diện tích 7,7 ha; 26 Công trình chuyển mục đích dùng đất rừng & diện tích 73 ha. Một số Dự án chuyển đổi mục đích dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được thực hiện chính yếu vì 4 huyện/thị/thành xã gồm quận Đất Đỏ, quận Long Điền, thị xã Côn Đảo và TX. Phú Mỹ.

Tóm lại cuối cuộc họp, chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề xuất Sở Tài nguyên & Môi trường kết nạp ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia họp tiếp diễn bổ sung, tổng hợp hoàn chỉnh lại nội dung các Dự thảo Tờ trình nêu trên Thống kê UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020.

Trong đấy, Sở chú ý kiểm tra, cập nhật các căn cứ pháp luật qui định về đất đai; rà soát, Thống kê lại số liệu một số Công trình thu lại đất & Công trình thay đổi mục đích tiêu dùng đất trong khoảng đất trồng lúa, đất rừng nhằm thêm vào mới danh mục; ưu tiên xúc tiến các Dự án trọng điểm, Dự án khởi công đón mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành Lập tỉnh & một vài Công trình xã hội hóa…

Tuy nhiên, chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp với tăng trưởng nông thôn kiểm tra, đánh giá lại các Dự án đổi mục đích dùng đất trong khoảng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, Con số Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh.
 
0 Bình luận
Top