Vừa mới ra mắt khu ĐẤT NỀN NGHỈ DƯỠNG VIEW ĐỒI NÚI - Giá CHỈ 4xx

Vừa mới ra mắt khu ĐẤT NỀN NGHỈ DƯỠNG VIEW ĐỒI NÚI - Giá CHỈ 4xx
Sổ Hồng
Lâm Đồng

410,000,000 đ

Địa chỉ người bán:
427 quốc lộ 20, thị trấn liên nghĩa, đức trong, lâm đồng
Lý Thành
Lý Thành
Registration date 2/3/21
Sản Phẩm 0
Reaction score 0

Thông Tin Sản Phẩm
Đ𝑎_𝑁ℎ𝑖𝑚_𝑅𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑒
𝑇𝑜𝑎̣ 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 #𝐾𝐴Đ𝑂̂_Đ𝑂̛𝑁 𝐷𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 19 - 22 đ𝑜̣̂ 𝑐, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛 𝑐𝑢̛.
📌 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖, 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀ 𝐾𝑎Đ𝑜̂ 𝑙𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 30𝑚 ( 𝑄𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑜̂́𝑐 𝐷𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂𝑦 - 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑇𝑃 Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡), 𝑏𝑎́𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 1,5𝑘𝑚 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ....
📌 𝑄𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎́𝑖, 𝑢̛𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ, đ𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, ℎ𝑜̂̀, 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 𝑡𝑟𝑎̀....
📌 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 100𝑚2 - 130𝑚2/ 𝑛𝑒̂̀𝑛, 𝑠𝑜̂̉ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑡ℎ𝑜̂̉ 𝑐𝑢̛.
📌 𝐺𝑖𝑎́ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 4xx𝑡𝑟/𝑛𝑒̂̀𝑛
📌 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑏𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛,𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔.
☎ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 032.598.5059
 
Từ khóa
Từ khóa
đất nền lâm đồng
0 Bình luận
Top