bất động sản liên minh

Giới Thiệu Thông tin

 • Bất động sản Liên Minh là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Lạt – Lâm Đồng với các dịch vụ: tư vấn đầu tư bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, thuê và cho thuê nhà đất, thẩm định giá bất động sản, tư vấn vay vốn ngân hàng, tư vấn phong thủy, quản lý và phát triển dự án, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, các dịch vụ mua bán nhanh trong vòng 24h.
  Video giới thiệu công ty: https://www.youtube.com/watch?v=Uwy-1GfWQFM&feature=emb_logo
  • Ngày thành lập: 04/07/2009
  • Website chính thức: https://nhadatdalat.info/
  • Địa chỉ: Số 1K Khu Hòa Bình, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Điện thoại: 0915.639.166
  "Nói đến nhà đất - nghĩ đến Liên Minh"
 • Bất động sản Liên Minh là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Lạt – Lâm Đồng với các dịch vụ: tư vấn đầu tư bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, thuê và cho thuê nhà đất, thẩm định giá bất động sản, tư vấn vay vốn ngân hàng, tư vấn phong thủy, quản lý và phát triển dự án, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, các dịch vụ mua bán nhanh trong vòng 24h.
  Video giới thiệu công ty: https://www.youtube.com/watch?v=Uwy-1GfWQFM&feature=emb_logo
  • Ngày thành lập: 04/07/2009
  • Website chính thức: https://nhadatdalat.info/
  • Địa chỉ: Số 1K Khu Hòa Bình, Phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Điện thoại: 0915.639.166
  "Nói đến nhà đất - nghĩ đến Liên Minh"
Top